Header

Het leven als leerschool

Al van kinds af aan was er bij mij een diep weten en een vertrouwen dat 'alles' uiteindelijk goed komt. Dit vertrouwen verdween doordat ik me steeds meer ging aanpassen aan anderen. In de hoop te terug krijgen wat ik zo nodig had. Mijn hoge gevoeligheid versterkte dit alleen maar, voortdurend reagerend op de vele prikkels om mij heen. Hierdoor ontwikkelde ik een sterk vermogen om te weten wat anderen nodig hadden. En ik gaf ze dat, in de hoop terug te krijgen wat ik zo nodig had. Het gevolg was dat ik steeds meer wegging van mezelf.
Heden en verleden
In een moeilijke periode in mijn volwassen leven waarin ik niet meer wist wat ik wilde en vastliep, kreeg ik het advies om Rebalancing te gaan doen. Om zo op een dieper niveau te ontspannen en uit mijn hoofd en meer bij mijn gevoel te komen. Ik zou hiermee weer worden wie ik werkelijk ben en zelf richting kunnen geven aan mijn leven.
Door de combinatie van lichaamswerk en gesprekken in de Rebalancing sessies werd ik me bewuster van mijn lichaam en mijn (ingehouden) gevoelens. Hierdoor kon ik me meer ontspannen en ging ik van minder denken en analyseren naar meer voelen. Ik ontdekte mijn kwetsbaarheden en ging beseffen dat ze juist mijn kwaliteiten kunnen zijn. Hierdoor kwam ik steeds dichter bij mezelf en herinnerde me weer wie ik werkelijk ben. Ik voelde weer wat goed en niet goed voor mij was, kon de draad weer oppakken en voor mezelf keuzes maken. Rebalancing heeft me ook ondersteunt tijdens de PRI (Past Reality Integration) therapie, een methode die je leert hoe je overbodige beschermingsmechanismen tegen oude pijn uit het verleden, in het heden kunt herkennen en ontmantelen. Ik ben er evenwichtiger en zelfverzekerder door geworden.
Al mijn positieve ervaringen met Rebalancing zijn mijn drijfveren geweest om de opleiding Rebalancing te volgen en een Rebalancing praktijk te starten.